Szkoły
partnerskie


 


 

Kontakt

 

Strona główna Dziś jest:

Nasz kraj

Polska

Comenius

Projekt 2002/04


Projekt 2004/07

Projekt 2008/10

Projekt 2012/14

Ecomenius2014


Partnerzy

AKTUALNOŚCI

Uwaga Rodzice dzieci urodzonych w 2007 r. i w pierwszym półroczu 2008 r. (do 30 czerwca)

Rekrutacja uczniów do gorzowskich samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 została ujednolicona i we wszystkich szkołach obowiązywać będą te same zasady, tj. terminy, wnioski i formularze:

- Wniosek o przyjęcie dziecka do obwodowej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Miasto Gorzów Wlkp.,

- Formularz rekrutacyjny dla dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły, prowadzonej przez Miasto Gorzów Wlkp.

Wniosek i formularz dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz Wydziału Edukacji, w sekretariacie szkoły, w placówkach przedszkolnych. Zasady rekrutacji dostępne są w placówkach. Rodzic dziecka sześcioletniego (urodzonego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 r.) oraz siedmioletniego zobligowany jest do złożenia wniosku lub formularza w szkole do 7 marca 2014 r.

Zgodnie z przepisami do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są:

a) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - z urzędu, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna (załącznik nr 1),

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po złożeniu formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej, której organem prowadzącym nie jest Miasto Gorzów Wlkp., rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dyrektorzy szkół podstawowych 28 kwietnia 2014 r., o godzinie 12.00 wywieszą listy dzieci przyjętych do szkoły.

Od 28 kwietnia do 15 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Dyrektorzy szkół podstawowych 16 maja 2014 r. o godzinie 12.00, po rekrutacji uzupełniającej, wywieszą listy dzieci przyjętych do szkoły.

 

Zapisy od oddziałów przedszkolnych prowadzić będą szkoły podstawowe:

SP nr 1, SP nr 6, SP nr 10, SP nr 12, SP nr 13, SP nr 21.

 Do pobrania:

Załącznik nr 1. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 15 (obwód).

Załącznik nr 2. Formularz rekrutacyjny dla kandydata spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 15.

Liczy się każdy głos - 06.02.2014


Z przyjemnością i nieskrywaną dumą informujemy, że Nasza Pani Dyrektor zakwalifikowała się
do II etapu plebiscytu Lubuszanin Roku. W związku z tym zachęcamy wszystkich do ponownego głosowania. Przypominamy: w treści SMS-a należy wpisać: Lubuszanin.8.  i wysłać pod numer: 72466.

    Trzymajmy kciuki za Panią  Dyrektor Marię Traczyk! Już dziś oddajmy na Nią swój głos!


List do Rodziców uczniów 
naszej szkoły związany z Jubileuszem Szkoły(aby przeczytać list kliknij w obrazek)
Drodzy Rodzice i Nauczyciele.

 

         W związku ze tym, że okres ferii zimowych sprzyja wyjazdom urlopowym- postanowiliśmy razem  z zespołem muzycznym przełożyć spotkanie organizacyjne Obchodów 50-ciolecia SP15 na termin tuż po feriach. Spotkanie będzie dotyczyło przedstawienia wstępnego scenariusza części nieoficjalnej Obchodów i rozdzielenia ról  pomiędzy rodziców i nauczycieli w tymże projekcie. Chcielibyśmy, aby formuła przedstawienia opierała się na dobrym, sprawdzonym pomyśle Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny " Piosenka Wojenna". Pomyśleliśmy o tym jako o przedstawieniu bez tzw. "zadęcia" . Bardziej kabaretowe  potraktowanie tematu obchodów 50- cio lecia szkoły z " takim" patronem może być atrakcyjne i pozwolić wykorzystać wyobrażnię i poczucie humoru państwa ( oczywiście nie odbierając podniosłego charakteru całej  uroczystości)

         Wybraliśmy w związku z powyższym kilka piosenek, które będą stanowiły lwią część naszego przedstawienia- koncertu. Proszę się z nimi zapoznać za pomocą kanału youtoube w Internecie: 

1. "Chabry z poligonu"- w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego

2. "Czerwone maki pod Monte Casino".

3. "Deszcze niespokojne- remix"

4. "Warszawskie dzieci"

5. "Dziś idę walczyć mamo":

 

          O dokładnym terminie spotkania zostaną państwo poinformowani tuż po feriach zimowych. 

      

Agnieszka Kliszczyk

kier. zespołu muzycznegoZakopane 2014 - 03.02.2014


W tym roku nietypowo  relacja z wyjazdu do Zakopanego z naszej szkoły jest na blgu pod tym linkiem.

Podsumowanie pierwszego semestru roku szkolnego 2013/2014 - 03.02.2014


1.             Wykaz uczniów z poszczególnych klas, którzy uzyskali średnią ocen min. 5,30
i co najmniej dobre zachowanie

 

Lp.

Nazwisko i imię

Średnia

ocen

Ocena zachowania

Klasa

1.

Kugler Aleksandra

5,64

WZOROWE

4a

 

2.

Pozarzycki Wiktor

5,55

WZOROWE

3.

Kaszyńska Martyna

5,45

WZOROWE

4.

Prusinowski Wojciech

5,82

BARDZO DOBRE

5.

Mrzygłód Adam

5,30

WZOROWE

1.

Grams Julia

5,63

WZOROWE

4c

2.

Mucharzewska Martyna

5,45

WZOROWE

1.

Barna Zuzanna

5.63

WZOROWE

5b

2.

Grodzka Maja

5,54

WZOROWE

3.

Hoogervorst Naomi

5,45

WZOROWE

4.

Szwajlik Maria

5,54

WZOROWE

5.

Świderska Julia

5,36

WZOROWE

6.

Walenczak Julia

5,36

WZOROWE

1.

Heck Mirjam

5,82

WZOROWE

5b

1.

Błaszczyńska Paulina

5,45

WZOROWE

5c

2.

Koryluk Natalia

5,91

WZOROWE

1.

Mazurek Alicja

5,67

WZOROWE

6a

2.

Bryzek Konrad

5,56

WZOROWE

3.

Gołębiowski Jakub

5,44

WZOROWE

1.

Socha Paulina

5,67

WZOROWE

6b

2.

Wołk Marta

5,56

BARDZO DOBRE

3.

Adamczak Aleksandra

5,44

WZOROWE

1.

Ratajczak Paweł

5,44

WZOROWE

6d

 

2.             Podsumowując zachowanie naszych uczniów,  możemy powiedzieć, że 59 uczniów zachowuje się wzorowo, 82 uczniów zachowuje się bardzo dobrze, 72 uczniów -  dobrze, 24 uczniów otrzymało ocenę poprawną zachowania, a 4 uczniów zachowuje się nieodpowiednio.

Z podziałem na klasy najwięcej ocen wzorowych otrzymała klasa 5a - 9, następnie

5b - 7 oraz klasy 4a, 4b, 6a - po 6 ocen wzorowych.

3.             Frekwencja poszczególnych klas:

 

Klasa

Frekwencja

4a

95,9%

4b

90,44%

4c

92%

4d

95,6%

5a

91,3%

5b

95,08%

5c

90,86%

6a

92,16

6b

94,8%

6c

95,26%

6d

92%

 

4.                       Ranking klas pod względem średnich ocen:

 

 

Klasa

Średnia ocen

5a

4,75

4a

4,53

4b

4,48

6a

4,31

4d

4,29

6c

4,23

4c

4,22

6d

4,20

5b

4,07

6b

3,98

5c

3,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dzień, który łączy dwa Narody - Dzień Pamięci i Pojednania - 30.01.2014    Jesteśmy jedną z nielicznych szkół w Gorzowie, która otrzymała od Fundacji Landsberg piękny prezent – Interaktywne Laboratorium Językowe. Dlatego z tym większą radością zaangażowaliśmy się w organizację Święta Pamięci i Pojednania, do którego przygotowania trwały prawie dwa miesiące.

    Nasi uczniowie poznawali historię Miasta, uczyli się piosenki w języku niemieckim, projektowali kartki i życzenia z okazji Święta oraz pisali wiersze poświęcone Dzwonowi Pokoju – chyba pierwsze na jego temat. W naszej szkole są niewątpliwie uczniowie uzdolnieni literacko, bo liczba wierszy przerosła nasze oczekiwania.

30 stycznia br. zostaliśmy zaproszeni do ZSG na spotkanie z Landsberczykami i władzami Miasta. Udaliśmy się tam razem z dziećmi z klas: 6a, 6d, 5a  oraz z panią Mariolą Klapczyńską i panem Arturem Świerzką (nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie). Uczniowie mogli zaprezentować efekty swojej pracy:

Piosenkę pt. „Alles aus Liebe” („A wszystko to, bo Ciebie kocham”) śpiewali uczniowie klas 6 a i d.

Wiersze w wersji polskiej i niemieckiej czytali:

    autorka wiersza Jest takie miasto… - Marta Tymszan

    autorka wiersza Dzwon Pokoju - Wiktoria Sawicka (po polsku), a tłumaczenie niemieckie  czytał Jakub     Gołębiowski.

    Pozostałe wiersze, wydane w specjalnym tomiku, wręczyliśmy Gościom z Niemiec i Pani Wiceprezydent Alinie Nowak oraz Sekretarzowi Miasta Panu Jackowi Jeremiczowi.

Życzenia w obu językach złożyła  szóstoklasistka Maja Stachowiak.

 

Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem występów i twórczości naszych uczniów. Pani Wiceprezydent podkreśliła również piękny ubiór dzieci (obowiązywała gala mundurowa).

 

Dodam jeszcze od siebie, że podczas występów duma mnie rozpierała i łza się w oku kręciła, zresztą zawsze tak jest, gdy Moje Dzieci  prezentują swoje dokonania.

 

Maria Traczyk

Dyrektor SP nr 15


Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole  - 30.01.2014


W przedostatni weekend stycznia uczestniczyłyśmy, jako przedstawicielki szkół biorących udział w programie Laboratoria Praktyki Edukacyjnej (LPE),  w konferencji Rozwijanie uczenia się i nauczania, w Serocku pod Warszawą.

Nasza szkoła od półtora roku pracuje nad wprowadzeniem do swojej codziennej pracy procedury OK-obserwacji koleżeńskiej. Podczas konferencji zaprezentowałyśmy tę praktykę, dzieląc się zarówno dobrymi doświadczeniami, jak i trudnościami, na jakie natrafiliśmy w jej wprowadzaniu.

Uczestnicy konferencji z ogromną uwagą przyjmowali nasze prezentacje, dopytując
o szczegóły praktyki współpracy. Wszyscy zauważyliśmy, że to rozwiązania, które skutecznie wspierają nauczanie i uczenie się, czyli to, co w edukacji najważniejsze. Informacja zwrotna, jaką otrzymałyśmy, dobitnie świadczy o tym, jak wysoko nasza Piętnastka jest oceniana przez inne szkoły w Polsce.  

Zajęcia warsztatowe konferencji pozwoliły nam pogłębić poznanie trzech procedur: obserwację wybranych uczniów, analizę prac uczniowskich oraz nagrywanie i omawianie lekcji. Każda z nas wybrała tę, która najbardziej ją zaciekawiła. Teraz przedstawiamy je podczas zebrań naszej grupy laboratoryjnej, ufając, że już niebawem niektóre z nich na stałe zagoszczą jako praktyki dobrej współpracy w naszej szkole.

 

Zapraszamy do lektury linków, które mówią o nas: http://www.ceo.org.pl/pl/sus/news/procedura-ok-obserwacja ,http://www.ceo.org.pl/pl/sus

 

Monika Araszczuk

Gabriela Marczak

      Beata Sławuta 


Wnuki Dziadkom, Dziadkowie Wnukom  - 24.01.2014


22 stycznia 2014r. sześciolatki naszej szkoły zaprosiły swoich Dziadków na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Miało ono formułę lekcji o temacie: "WNUKI DZIADKOM, DZIADKOWIE WNUKOM". Po występie dzieci przyszedł czas na działania, jak to bywa podczas każdej lekcji. Babcia wraz z dziewczynkami przygotowywały wafle, przekładając je nugatem i dżemem, a Dziadkowie wykonywali z chłopcami pacynki z drewnianych łyżek. Wszyscy dobrze się bawili, a goście z zapałem "działali" z wnukami.

To już wspomnienia po wczorajszym dniu. Babcine wafle smakują wyśmienicie, a pacynki dostarczają wielu radości w klasowym teatrzyku.

>>> Fotorelacja <<<

Warto się uczyć  - 24.01.2014

    22.01.2014 r. zostaliśmy zaproszeni do II LO na wykład Dyrektora Programowego ds. Funduszu na Rzecz Dzieci pani dr Marii Mach. Na wykład udaliśmy się pod opieką 
pani pedagog naszej szkoły.
    Pani dr Maria Mach opowiedziała nam, w jakiej formie może być udzielana pomoc dzieciom posiadającym pasję, dzieciom zdolnym. Uświadomiła nam, że w Programie Pomocy Wybitnie Zdolnym uczestniczyli miedzy innymi Czesław Miłosz, prof. Leszek Kołakowski, prof.  Świderkówna.

   
 Wykład bardzo nas zainteresował. Byliśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy się dowiedzieć o przedstawionym programie. Wszystkim polecamy, żeby się nim zainteresować, bo przecież wspaniale jest badać, dociekać, analizować interesujące nas problemy.

Zainteresujcie się programem.
Więcej o nim na stronie
www.fundusz.org.

 

Aleksandra Adamczyk, kl. VI b

Jakub Gołębiowski, kl. VI a

Prośba o recenzje i rysunki  - 22.01.2014


Uprzejmie proszę Wychowawców klas II-III o dostarczenie w tym tygodniu do biblioteki napisanych przez uczniów recenzji książek. Wychowawców pierwszoklasistów proszę o przyniesienie wykonanych przez dzieci ilustracji książek. Dziękuję i pozdrawiam. J

bibliotekarz

PS. Przypominam, że klasy walczą o Puchar Dyrektora SP 15!


Super głowa  - 22.01.2014


16 stycznia 2014 roku odbył się finał Szkolnego Konkursu Wiedzy Super Głowa. Zakwalifikowało się do niego 33 uczniów klas IV-VI, udział wzięło 25. Super Głową została Marta Wołk z klasy 6b. Maksymalnie można było zdobyć 36 punktów. Najlepsza szóstka turnieju przedstawia się następująco:

1.

Marta Wołk

klasa 6b

25 punktów

2.

Aleksandra Adamczak

klasa 6b

24,5 punktu

3.

Kamila Kowalska

klasa 6a

24 punkty

3.

Maja Stachowiak

klasa 6d

24 punkty

3.

Konrad Bryzek

klasa 6a

24 punkty

6.

Wojciech Wiśniewski

klasa 6c

23 punkty

 

Gratulacje!!!

Marta Wołk i Aleksandra Adamczak będą reprezentować naszą szkołę w Miejskim Konkursie Wiedzy Super Głowa.

 Rozwiązania zadań znajdziecie w zakładce Super Głowa.


Poprawkowe szaleństwo  17.01.2014


Są u nas w szkole tacy uczniowie, a nawet zorganizowane grupki uczniów, którym, jak okazuję się, nagle zaczyna zależeć na ocenach. Dzieje się tak niestety TYLKO pod koniec semestru. Ale  na dobre stopnie i na „wariackie” poprawy jest już trochę za późno… Nauczyciele walczą więc teraz z tzw. przypadkami „ocenomani” pospolitej. Wszyscy, którzy pragną stać się teraz wzorowymi uczniami, być może zrozumieją teraz rzecz prostą: żeby mieć dobre oceny na semestr, trzeba uczyć się systematycznie. Jeśli chodzi prace dodatkowe – przesłanie jest podobne… Co zaszkodzi np. zaoferować choćby raz w półroczu przygotowanie gazetki w gabinecie? Już mamy uczynek na rzecz klasy i punkt na swoim koncie. Na zdobywanie dobrej opinii u nauczycieli mamy całe 5 miesięcy. Nie da się nadrobić braków w ciągu tygodnia czy dwóch. Takie postępowanie jest też bardzo nieuczciwe wobec innych, tych, którzy starają się od września do czerwca.

Teraz sami widzicie, że systematyczna praca w ogóle nie jest trudna i mam nadzieję, że w drugim półroczu postaracie się, aby zadbać o swoje oceny od samego początku!

Marysia Szwajlik

Systematyczność to podstawa

 

Wielu uczniów przychodzi pod koniec semestru do nauczycieli. Dlaczego? Powód jest oczywisty. Leniuchy nie uczyły się cały semestr, dopiero teraz chcą nadrobić jedynki i dwójki. Mało tego, nie przychodzi im do głowy, że przecież jedna szóstka nic nie zmieni, a nauczyciele najbardziej cenią uczniów systematycznych.

 

Weronika Szumik 4c

Podsumowanie Maratonu Lekcji Otwartych przez Dyrektora Szkoły  15.01.2014

Kolejny Maraton Lekcji Otwartych za nami. W tym roku bohaterami byli:

● Pani Magdalena Gałązka i klasa 2e (9 stycznia),

● Pani Dorota Malinowska i klasa 4a (10 stycznia),

● Pani Marzanna Jankowska i klasa 3c (14 stycznia).

Dzieci z 2e udowodniły, że potrafią rozwiązywać zadania tekstowe, korzystając z tabel i rysunków.

Uczniowie z 4a pokazali, jak korzystać z informacji, omawiając schemat obiegu wody w przyrodzie i samodzielnie redagując notatkę z lekcji.

Klasa 3c doskonale poradziła sobie z zadaniami dotyczącymi obliczania obwodu prostokąta.

 

Nie jest wcale łatwo otworzyć drzwi klasy i zaprosić do oglądania lekcji nauczycieli - nie tylko z naszej szkoły. To ogromne wyzwanie i stres. Przecież - oprócz uczniów - z tyłu klasy zasiada 12 pedagogów, którzy potem ocenią zajęcia Trójdzielną Informacją Zwrotną. Ale nasi Nauczyciele to profesjonaliści i nie boją się trudnych wyzwań. Prowadzący doskonale poradzili sobie z zaplanowaniem celów i kryteriów lekcji, wykazali się znajomością technik i metod angażujących uczniów, stawiali pytania, które pobudzały do myślenia i wspaniale dobrali zadania do celów.

Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzielenie się doświadczeniem i chęcią doskonalenia swojego warsztatu pracy!

 

Uczniom też należą się ogromne podziękowania. Byli tak zajęci angażowaniem się w lekcję, że nie zwracali uwagi na obserwujących gości: dyskutowali w parach, rozwiązywali zadania i udzielali oceny koleżeńskiej.

Moi kochani, byliście naprawdę wspaniali!

 

Maraton Lekcji Otwartych to ważna forma doskonalenia, którą stosujemy już od wielu lat. Wpływa
na poprawę procesu uczenia się i daje inspirację nauczycielom, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy. Ale przede wszystkim korzystają na tym uczniowie - lekcje prowadzone przez nauczycieli
z Piętnastki są coraz ciekawsze.

Pozostająca pod wielkim wpływem pracy uczniów i nauczycieli
Maria Traczyk

Dyrektor SP 15Wizyta klasy III C w ZUO  15.01.2014


Dzisiaj pojechaliśmy do Zakładu Utylizacji Odpadów. Pani i Pan Bateryjka. Uczyli nas jak segregować odpady. Dowiedziałam się, że wrzucamy je do takich pojemników jak: szkło, biodegradowalne, i pozostałe komunalne. Tańczyliśmy ekotaniec z Panem Bateryjką.  Na koniec dostaliśmy niespodziewany poczęstunek. Bardzo mi się podobała ta wycieczka.

                                                                        Hania Janiak klasa 3c

 

Dzisiaj z klasą pojechaliśmy na wycieczką do Zakładu Utylizacji Odpadów. Pani, która prowadziła zajęcia przedstawiła nam Pana Bateryjkę. Pokazał on nam jak segregować śmieci. Razem tańczyliśmy ekotaniec. Zostaliśmy poczęstowani ciastkami i wodą. Na koniec wyrzuciliśmy plastikowe kubki do żółtego pojemnika. Bardzo mi się podobało.

                                                                         Wanessa Sobieraj 3c

 

Dzisiaj byliśmy w Zakładzie Utylizacji Odpadów. Tam uczyliśmy się o segregacji śmieci. Poznaliśmy Pana Bateryjkę. Bawiliśmy się w różne zabawy na przykład tańczyliśmy ekotaniec. Na koniec zjedliśmy poczęstunek i dostaliśmy kolorowanki. Było bardzo miło.

                                                                        Kuba Przystajko 3c

 

Dzisiaj z klasą wybraliśmy się do  Zakładu Utylizacji Odpadów. Pani, która prowadziła zajęcia zorganizowała zabawę. Zgadywaliśmy co jest na obrazku i wrzucaliśmy do odpowiednich koszy. Później zjawił się Pan Bateryjka, z którym tańczyliśmy ekotaniec. Pani dała nam mały poczęstunek. Na koniec poszliśmy wyrzucić plastikowe kubeczki. Bardzo mi się podobało.

                                                                       Gabriela Przybyła 3c

 

Dzisiaj byliśmy na wycieczce w zakładzie Utylizacji Odpadów. Nauczyliśmy się tam segregować różne śmieci i mówiliśmy o tym jak dbać o środowisko. Poznaliśmy Pana Bateryjkę, który wręczył nam kolorowanki związane z segregowaniem odpadów. Nauczył nas także tańczyć ekotaniec. Napiliśmy się wody i zjedliśmy ciastka. Kubeczki po wodzie wyrzuciliśmy do odpowiedniego pojemnika. Bardzo podobała mi się ta wycieczka.

                                                                        Adrian Bączkowski 3c

 

>>> fotorelacja <<<

Koleażanki i Koledzy  14.01.2014

Nasza Pani Dyrektor Maria Traczyk jest nominowana w plebiscycie „Lubuszanin roku”,
do którego zgłaszani są ludzie, którzy robią dobre rzeczy w swoim środowisku.
Popatrzcie na naszą szkołę, poczytajcie, co o niej piszą ,sprawdźcie jakie wyniki osiągamy w różnych konkursach i na sprawdzianie, a nie będziecie mieć wątpliwości, że ta nominacja jest zasłużona.
Zagłosujmy więc na Panią Dyrektor.

Jak to zrobić?
To proste!
Wystarczy wysłać pod numer 72466 sms o treści lubuszanin.8.
Warto zagłosować, ponieważ Pani Dyrektor stara się o dobro szkoły i nas uczniów.

Zuzia Barna i Martyna Walenczak


"Nie taki diabeł straszny ...", czyli wrażenia szóstoklasistów z próbnego sprawdzianu  13.01.2014


Poniedziałek godzina 8.40 lekko zdenerwowani uczniowie klas szóstych wędrują do wyznaczonych sal, aby napisać próbny sprawdzian. Ten prawdziwy już za 11 tygodni, więc

warto już teraz wczuć się w atmosferę tego, zapewne bardzo ważnego, wydarzenia.

Uczniowie 6d tak piszą o swoich wrażeniach:

Weszłam/wszedłem do sali i…

„…wylosowałem numer ławki. Po chwili nauczyciele rozdali nam arkusze. Zaczęliśmy pisać, byłem zdenerwowany. Największy problem stanowiła dla mnie matematyka.”

Kamil Daros


„Kiedy zobaczyłam pierwsze strony testu, zaczęłam się zastanawiać czy potrafię rozwiązać te wszystkie zadania. Na początku szło mi nieźle, ale później musiałam zmuszać się do myślenia.”

Zuzia Drozdowicz

„…serce biło mi jak oszalałe, okropnie się bałam. Panie z komisji zaczęły tłumaczyć co mamy robić, wyznaczyły czas i rozdały sprawdziany. Przeczytałam instrukcję i zabrałam się za rozwiązywanie zadań. Sprawdzian wcale nie był taki trudny jak przypuszczałam, ale cieszę się, że mam go za sobą.

Magdalena Dygas

 
„ …byłem zestresowany, inni też, było to widać po twarzach. Gdy zobaczyłem zadania odetchnąłem z ulgą, ponieważ zadania nie były tak trudne, jak się spodziewałem.”

Michał Kołodziejczak

 
„Miałem wrażenie, że wylosowałem najgorsze miejsce. Siedziałem w ławce tuż przed komisją. Sprawdzian nie był taki trudny, więc po rozwiązaniu zadań relaksowałem się obserwując komisję.”

Rafał Mataczyna

 
„…zobaczyłem ogrom uczniów siedzących pojedynczo w ławkach i przestraszyłem się.
Zaczęliśmy pisać, a ja wciąż byłem zdenerwowany”

Mateusz Mazur

 
„Test nie był wyjątkowo trudny, ale kilka zadań z matematyki przeraziło mnie „swoją podstępnością”

Maja Stachowiak


Jak im poszło, czyli relacje uczestników rejonowego konkursu przyrodniczego 11.01.2014


11 lutego w naszej szkole odbył się Rejonowy  Konkurs Przyrodniczy.
Gościliśmy ponad 140 uczniów, którzy zmagali się z zadaniami drugiego etapu konkursu.
Kilkoro z nich poprosiliśmy o opinie na temat tego wydarzenia

Kasia Stawicka Szkoła Podstawowa nr 1

Uczyłaś się więcej w domu, czy może z panią?
Bardzo dużo uczyłam się z panią, ale w domu również.
Uważasz, że mogłaś się bardziej postarać, nauczyć się czegoś?
Zrobiłam wszystko co w mojej mocy.
Myślisz, że masz szansę przejść dalej?
Sądzę, że tak.
Czy wiążesz swoją przyszłość z tym właśnie przedmiotem?
Ależ oczywiście! Chcę być nauczycielką przyrody.

                              rozmawiała    Julia Świderska

Stanisław Nowicki, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Jak przygotowywałeś się do drugiego etapu konkursu?
Czytałem książki przyrodnicze i rozwiązywałem przykładowe testy.
Czego się obawiałeś się przed konkursem?
Obawiałem się, że konkurs będzie dotyczył zagadnień, których się nie uczyłem.
Czy wiążesz swój zawód w przyszłości z przyrodą?
Na razie o tym nie myślałem.

Kacper Wojdyła  Szkoła Podstawowa w Trzebiczu
Jak uczyłeś się do konkursu?

Rozwiązywałem testy.
Czy wiążesz swój zawód w przyszłości z przyrodą?
Nie, chciałbym zostać aktorem.

 
                          Stasia i Kacpra przepytywała Wiktoria Trojan

11.01.2014r.- nadszedł ten dzień.

Konkurs Rejonowy z Przyrody. Poczułam smak stresu i tylko słowa,

,,Życzę ci Maju powodzenia!'', które usłyszałam od rodziców i przyjaciół dawały mi trochę otuchy. Podczas pisania jedynym obiektem, na który „oczy kazały mi  patrzeć” , była kartka pełna zadań ,,z kosmosu". Spoglądałam na zegar, którego wskazówki wydawały się szybko poruszać po białej tarczy. Sprawdziłam kilkadziesiąt razy kartkę z zadaniami konkursowymi i postanowiłam ją oddać miłym paniom.  Pognałam w kierunku znajomych, opowiadać ,jak mi się pisało. Jedynym teraz moim marzeniem jest to, żeby  przejść i pojechać do Zielonej Góry, przejść przez etap wojewódzki i w przyszłości pójść  w ślady słynnych oceanografów i biologów.                          
Maja Pawłowska 5a

1% podatku na rzecz Koła Przyjaciół SP15 10.01.2014


Drodzy Rodzice, Pracownicy, Przyjaciele i Sympatycy Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie  Wielkopolskim

 

Wypełniając roczny  PIT zachęcamy Państwa do przekazania swojego 1% podatku na rzecz Koła Przyjaciół SP 15 za pomocą Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W ubiegłym roku na nasz apel odpowiedziało wielu rodziców, zasilając nasze konto kwotą  2968,90.

Wszystkie pieniądze przekazane w 2013 roku przez 1% zamierzamy przeznaczyć na wymianę 2 komputerów w pracowni informatycznej.

    Na wymianę czeka jeszcze 8 komputerów.
   
    >>> Cały list proszę przeczytać tutaj <<<

Z Harcerskiego notatnika - 09.01.2013


     My już to wiemy, czyli harcerze i zuchy odkrywają tajemnice Dzwonu Pokoju

Wielkimi krokami zbliża się kolejny Dzień Przyjaźni i Pojednania. W tym roku harcerze i zuchy ,w ramach zdobywanych sprawności, przygotowują się do obchodów tego dnia.
Na minionej zbiórce wybraliśmy się na Plac Grunwaldzki, aby dokładnie przyjrzeć się Dzwonowi Pokoju i wysłuchać gawędy o jego historii.
Wiemy już kto? dlaczego? kiedy?...
Zdobyliśmy trochę nowej wiedzy, ale poćwiczyliśmy także pewne umiejętności np. obliczaliśmy orientacyjną długość placu, ćwiczyliśmy spostrzegawczość i logiczne myślenie.
Podobało nam się. Lubimy zbiórki w terenie, a spacerek po mieście o zmroku też ma swój urok.Junior Super Głowa już znany! - 09.01.2013


7 i 8 stycznia 2014 roku w bibliotece szkolnej odbył się finał Szkolnego Konkursu Wiedzy Junior Super Głowa. Dwadzieścioro trzecioklasistów i troje drugoklasistów rozwiązywało zadania, za które można było uzyskać maksymalnie 46 punktów. Juniorem Super Głową został Mateusz Iżykowski z klasy 3c. Warto zwrócić uwagę, że bardzo dobrze w gronie starszych od siebie uczniów spisali się drugoklasiści Marcin Babij- Radziwanowski i Natalia Czaja (oboje z klasy 2e), zajmując odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Oto czołowa dziesiątka turnieju:

1.

Mateusz Iżykowski

klasa 3c

39 punktów

2.

Julia Stawińska

klasa 3b

38 punktów

3.

Amelia Jarosz

klasa 3c

37 punktów

4.

Marcin Babij-Radziwanowski

klasa 2e

36,5 punktu

5.

Natalia Czaja

klasa 2e

36 punktów

5.

Malwina Duk

klasa 3b

36 punktów

5.

Milena Wilczyńska

klasa 3b

36 punktów

8.

Justyna Wybrańska

klasa 3d

35,5 punktu

9.

Stanisław Szulc

klasa 3a

35 punktów

10.

Marcel Owczarek

klasa 3d

34,5 punktu

 Gratulacje!!!

Rozwiązania zadań znajdziecie w zakładce Super Głowa.Nasze miasto

Gorzów Wlkp.
 

 

Cyfrowa Szkoła

Cyfrowa SP 15

Przyrodnicy 15

Historycy 15

Anglowariaci

Ecomenius2014

 

Zadania - III rok

Witraże

Kopie obrazów

Puzle

Spotkanie w Gorzowie

 

Zadania - II rok

Legenda

Kalendarz

Album

Prezentacja

Wystawa

Wizyta na Malcie

Wizyta w Austrii

Zadania - I rok

Legenda

Komiks

Kartka i znaczek

Prezentacja

Wystawa

Wizyta w Rumunii

Wizyta we Włoszech

Nasza szkoła

Aktualności

Komunikaty

Historia

Hymn szkoły

Patron

Szkoła dziś

Dyrekcja

Nauczyciele

Prawo szkolne

Zaj. pozalekcyjne


Osiągnięcia

Konkursy i uroczystości


Galeria

Plan lekcji

Podręczniki

Świetlica

Biblioteka

Archiwum

 

Organizacje

Harcerstwo

SK LOP

Samorząd

Uczniowie

Prymusi

Laureaci

Klasy
                                           
Recenzje

Twórczość

Supergłowa

Czyt@jąca 15

Przyrodnicy 15

Rodzice

Informacje 2012/13

Bezpieczny Internet

Sprawdzian kl.6

Porady

Stypendia

Linki

Uczniowie

Nauczyciele

Rodzice

Materiały szk.

 O Nas w mediach - przeczytaj